Trärike Vindkraft
Ekonomisk Förening


Fakta
Produktion
Föreningen
Nyheter
Protokoll
Historik

 

 

Senaste 
uppdatering 
[161025] 


Helga


Notiser:

Helga till salu! Se nedan

Nyhetsbrev
Protokoll

Produktionsstatistik 2002-2015


Vindkraftverket Helga är till salu

Trärike Vindkraft Ekonomisk Förening utbjuder nu sitt vindkraftverk Helga till försäljning till högstbjudande (med fri prövningsrätt).

Helga är ett Vestas V44 standard vindkraftverk på ett 55m högt torn och med en generator på 600kW. Verket togs i drift 1997 i november. Verket säljs i befintligt skick.

Helga står på arrenderad mark på Björkön ca: två mil söder om Sundsvall i Njurunda. SCA skog äger marken och kräver omförhandling av arrendet vid en försäljning. Väljer köparen att riva för skrotning eller återmontering på annan plats, står köparen för tillståndsanskaffning och myndighetskontakter.

Anbud skall inkomma senast kl 24:00 den 28 november 2016.

Hur anbudet ska utformas samt teknisk beskrivning av vindkraftverket med historik framgår av prospekt som kan rekvireras via e-post. Ange även er kontaktperson samt telefonnummer.

Kontakt:
Ekonomi, Birger Hjörleifsson, e-post: birger(at)trarikevindkraft
*se
(ändra (at) till @ och "
*" till ".")
070 - 315 39 78

Teknik, Lars Åkerlund, e-post: bikungen(at)telia
*com
070 - 677 38 93

Trärike Vindkraft Ekonomisk Förening
Birger Hjörleifsson, ordförande
HELGA är Medelpads första vindkraftverk. Platsen är Björkön, söder om Sundsvall. Med 55 m högt torn och turbindiameter om 44m och med 600 kW generator producerar Helga ca 0,9 GWh/år som motsvarar ca 180 hushåll á 5 000 kWh.
Trärike Vindkraft är en kooperativ ekonomisk förening med ca 230 medlemmar