Trärike Vindkraft ek. för.
Föreningen

 Hem 
Fakta 
Produktion

Föreningen 
Nyheter 
Protokoll 
Historik

 

 

Sidan
uppdaterad 
[161025] 

Föreningen startade våren 1994 och vårt vindkraftverk Helga invigdes på Luciadagen 1997.

Vindkraft är en klimatsmart, förnybar energikälla och är i det närmaste helt ren. Den kräver inga bränslen, ger inga utsläpp, kräver inga miljöstörande transporter och lämnar inte heller kvar något miljöstörande avfall efter avslutad drift. Vindkraften har sin givna plats i ett långsiktigt hållbart samhälle.

En kooperativ förening bygger på delaktighet för medlemmarna i verksamheten. Sedan 2006 köper inte föreningens medlemmar vindkraftverkets el direkt. Istället säljs elen och elcertifikaten till Sundsvall Energi. Intäkter har föreningen också fått genom att sälja elcertifikat. Stödsystemet togs i drift 2003 och vi har kunnat sälja elcertifikat fram till 2015 när Helga fasades ut från stödsystemet.

I en kooperativ förening har varje medlem en röst. Allt arbete kring projektet har varit helt ideellt och en liten budget har balanserats genom engagemang från medlemmar och aktiva. Utan våra drygt 200 vindkraftsintresserade medlemmar hade projektet inte kunnat förverkligats.
Föreningen har i huvudsak till medlemmar i Sundsvall och Timrå och vårt namn, Trärike Vindkraft, knyter an till denna region.

När självkostnaden är täckt utbetalas resten tillbaka till medlemmen dels som amortering av insatt kapital och dels som "ränta" som beskattas med 30% avkastning av kapital. Nivån på räntan har i snitt varit över 6%.

Medlem kan man bli genom att köpa en eller flera av föreningens 1100 andelar. Andelar kan man bara köpa från en medlem som vill sälja. Priset är en fråga mellan säljare och köpare. I nödfall kan föreningen lösa in en andel till nominellt insatsvärde. Därför bör priset vid försäljning aldrig understiga det nominella värdet.
Birger Hjörleifsson, ordförande
e-post: birger(at)trarikevindkraft*se

Lennart Olsson, sekreterare och registeransvarig
e-post: lennart.olsson47(at)live*se

Lars Åkerlund, driftansvarig
e-post: bikungen(at)telia*com

Per Hägglöv, kassör
e-post: per(at)spfastigheter*se
OBS! ändra (at) till @ och "*" till "."

Nils Lönnberg
Staffan Henriksson
Lars Eriksson


Faktureringsadress:

Trärike Vindkraft ekonomisk förening
c/o Adal AB
Skönsbergsvägen 29B
856 45 SUNDSVALL
Org.nr: 769601-6331
Bg. 807-3892